Golirea rezervoarelor de: ape pluviale sau apa menajera.